Hoe combineer ik de lessen voor burgerschap en mensenrechten met Kwink voor sociaal-emotioneel leren?

In de jaarlijks twintig nieuwe lessen die Kwink voor sociaal-emotioneel leren aanbiedt, wordt aangegeven welke burgerschapslessen een verdieping of aanvulling van de SEL-inhoud zijn. Abonnees van Kwink voor sociaal-emotioneel leren switchen via het Kwink-digibord eenvoudig van leerlijn.

Waarom zitten de lessen burgerschap en mensenrechten niet direct in Kwink voor sociaal-emotioneel leren?

Burgerschap kent een eigen curriculum en biedt eigen kennis en vaardigheden aan. De lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten zijn ontwikkeld door Kwintessens in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. De lessen zijn ook voor scholen die niet zijn aangesloten bij de Kwink-methode gratis beschikbaar.  

Wat zijn de belangrijkste redenen om met het lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten te werken?

Het leert kinderen kennis, vaardigheden en houding aan om volwaardig mee te kunnen doen aan onze pluriforme samenleving.

  • Het laat kinderen ontdekken dat ze zelf een rol spelen in het vormgeven van onze samenleving.
  • Het laat kinderen ontdekken wat rechten zijn en wat deze betekenen voor henzelf en anderen.
  • Creatieve werkvormen voor zinvolle, leuke lessen.
  • Het lesmateriaal combineert burgerschap met mensen- en kinderrechten.
  • De school voldoet aan de wettelijke eisen van het Ministerie van OCW die hier scherper op zal toezien.