Lesmateriaal

 • SEL en burgerschap

  Sociaal-emotioneel leren en burgerschap spelen in alle vakken een rol. En… belangrijk: de benodigde vaardigheden oefenen kinderen ook in de school. Met déze sociaal-emotionele competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Gebruik je Kwink voor sociaal-emotioneel leren? Dan weet je dat deze competenties bewezen effectief zijn.

 • Doel van de lessen

  Kwink voor burgerschap en mensenrechten:

  • leert kinderen kennis, vaardigheden en houding aan om volwaardig te kunnen meedoen aan onze samenleving;
  • laat kinderen ontdekken dat ze zelf een rol spelen in het vormgeven van onze samenleving;
  • laat kinderen ontdekken wat mensenrechten zijn en wat deze betekenen voor henzelf en onze democratische samenleving;
  • levert een grote bijdrage aan de wettelijke eisen van het ministerie van OCW.
 • Opbouw van de lessen

  Elke les bestaat uit vijf heldere stappen:

  1. Start: introductie lesinhoud en activeren kennis;
  2. Uitleg: filmpjes en informatie;
  3. Oefenen: van basistechnieken en 21e-eeuwse vaardigheden; veelal met coöperatieve werkvormen;
  4. Terugkijken: evaluatie;
  5. En nu?: Burgerschap en mensenrechten ontdekken op school en onderzoeken in de samenleving.

   

 • Filmpjes verhelderen burgerschap

  Elke les heeft als basis een animatie of filmpje. Voor de onderbouw spelen de verhalen zich af op boerderij ‘De Kakelhoeve’. In de middenbouw spelen stokstaartjes de hoofdrol. In deze beide dierenwerelden maken de dieren situaties mee die lijken op gebeurtenissen in onze samenleving. Voor de bovenbouw zijn er filmpjes gemaakt in samenwerking met een toneelschool, afgewisseld met getekende animaties. Zo zijn de lessen burgerschap goed te begrijpen en aantrekkelijk om naar te kijken.

 • Lesonderwerpen

  Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van kinderen tot democratische burgers. Ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. De kern is democratie en diversiteit, afgeleid van de wettelijke opdracht. De lesonderwerpen sluiten aan bij de zogenaamd ‘grote opdrachten’ in de voorstellen: vrijheid en gelijkheid, solidariteit en inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering, technologisch burgerschap en denk- en handelwijzen (waaronder 21e eeuwse vaardigheden).

  > Klik hier voor de concrete thema’s per bouw

 • Planning van de lessen

  Je kunt de lessen het beste geven ná de periode van de Gouden Weken. Dus na de herfstvakantie. De periode ervoor heb je immers nodig voor het realiseren van een sterke, veilige groep. De volgorde van de lessen ligt niet vast. Zo kun je zelf bepalen in welke periode een onderwerp het beste bij jouw groep past.

  > Klik hier voor een overzicht van de lessen en de samenhang met Kwink voor sociaal-emotioneel leren