Hoe krijg ik toegang tot de lessen?

De lessen van Kwink voor burgerschap en mensenrechten zijn vanaf 20 mei 2019 gratis beschikbaar op deze website. Wilt u ook de gratis toegang tot de lessen behouden in het schooljaar 2019-2020? Meld u dan aan op de registratiepagina op deze website (de registratiepagina is binnenkort beschikbaar). Na registratie krijgt u via Basispoort toegang tot de lessen.

Abonnees van Kwink hebben via het digibord direct toegang tot de lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten.

Hoeveel lessen zijn er?

In het voorjaar van 2019 worden er zes lessen voor onder-, midden- en bovenbouw ontwikkeld. In het schooljaar  2019-2020 zullen in totaal 15 lessen (gratis) beschikbaar zijn.

Wat kosten de lessen?

De lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten zijn en blijven gratis toegankelijk. Voor de toegang in het schooljaar 2019-2020 moet u zich registreren via de registratiepagina op deze website (de registratiepagina is binnenkort beschikbaar). Na registratie krijgt u via Basispoort toegang tot de lessen.

Kan ik op de hoogte gehouden worden over Kwink voor burgerschap en mensenrechten?

U kunt zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief. Ga naar www.kwintessens.nl/burgerschap-nieuwsbrief om u aan te melden.

Waarop zijn de lessen gebaseerd?

a) De drie domeinen voor burgerschap:

 1. actief participeren aan de samenleving;
 2. realiseren van de democratische beginselen van die samenleving;
 3. de persoonsvorming die in dat kader nagestreefd en ondersteund wordt.

b) De vijf uitgangspunten van het College voor de Rechten van de Mens:

 1. de ontwikkeling van de leerling voorop;
 2. respecteren van mensenrechten;
 3. meepraten en meedoen;
 4. verantwoordelijkheid nemen;
 5. iedereen hoort erbij.

c)    De vijf bewezen SEL-competenties:

 1. Besef van jezelf;
 2. Zelfmanagement;
 3. Besef van de ander;
 4. Keuzes maken;
 5. Relaties hanteren.

Welke thema’s worden besproken in de lessen?

De lessen volgen de inhouden van curriculum.nu verwoord in tien Grote Opdrachten:

 1. Democratie is van waarde: over vrijheid van meningsuiting, democratische principes, grondrechten en andere rechten, plichten, en leren omgaan met verschillen en de wrijvingen die daarmee soms gepaard gaan.
 2. Wie heeft het hier voor het zeggen!?: over de historische contexten van democratie en rechtsstaat, verschillende bestuursvormen, omgaan met macht en gezag, kennis van maatschappelijke vraagstukken.
 3. Democratie moet je doen!: over respectvol leren omgaan met meningsverschillen en tegengestelde opvattingen, actief luisteren, op school participeren in besluitvorming.
 4. Identiteiten zijn in ontwikkeling: over leren luisteren naar elkaar en overeenkomsten met anderen ervaren, leren omgaan met verschillen tussen en binnen identiteiten.
 5. Iedereen is anders maar gelijkwaardig.
 6. Samenleven is een werkwoord.
 7. Innovatie vraagt om reflectie.
 8. De digitale maatschappij, dat ben jij!
 9. Iedereen is wereldburger.
 10. Verantwoordelijk voor je leefomgeving.

Voor het eerste jaar voor het lesmateriaal voor Kwink voor burgerschap en mensenrechten  is gekozen voor de volgende onderwerpen:

 1. Democratie
 2. Iedereen is anders, maar gelijkwaardig
 3. Samenleven is een werkwoord
 4. De digitale maatschappij, dat ben jij
 5. Je bent verantwoordelijk voor je leefomgeving

Is het materiaal schoolbreed?

De lessen burgerschap en mensenrechten zijn schoolbreed toepasbaar. In het schooljaar 2019-2020 zijn er vijf lessen voor onderbouw, vijf voor de middenbouw en vijf voor de bovenbouw beschikbaar. Deze lessen hebben alle vijf een ander thema. Per bouw zijn de thema’s hetzelfde. Dit maakt de uitwerking van een breed schoolproject mogelijk.

Wanneer zijn welke lessen beschikbaar?

Vanaf 20 mei 2019 zijn er per bouw de volgende lessen beschikbaar op deze website:

 • twee lessen voor de onderbouw;
 • twee lessen voor de voor middenbouw;
 • twee lessen voor de bovenbouw.

In het schooljaar 2019-2020 zullen in totaal 15 lessen, verdeeld over onder-. midden- en bovenbouw, (gratis) beschikbaar zijn.